Puscariu

Císař František Josef I. povýšil 15. října 1864 na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 10. července 1864 Johanna Puscaria narozeného roku 1824 v Törzburgu v Sedmihradsku (Törcsvár, dnes Bran), farní obec Sohodol, administrátora kokelburské župy (Kükülővár, dnes Cetatea de Baltă), poslance sedmihradského zemského sněmu, člena Panské sněmovny Říšské rady, člena řecko-orientálního církevního synodu v Sedmihradech a Sedmihradského spolku pro rumunskou kulturu, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném zkřížený šíp a luk, oboje zlaté, provlečené otevřeným zeleným vavřínovým věncem. 2. v modrém hnědá vzlétající orlice držící v zobáku zelený věnec, stojící na vrcholu skály převýšená dvěma stříbrnými hvězdami. 3. z levého okraje vynikající skalní úbočí, dole zalesněné jedlemi, zvolna přecházející do zelené půdy kosmo protékané horským potokem, na jehož pravém břehu stojí mladík ve starořímské zbroji mířící napjatým lukem do horního levého rohu pole. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí mladík ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá; II. skála s orlicí (bez hvězd) ze štítu, přikrývadla modro – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com