Pull

Johann Nepomuk Pull se narodil roku 1842 ve Vídni kancelistovi okresního soudu Johannu Pullovi a jeho manželce Therese Müllauer, ale domovsky příslušný byl do Korneuburgu. Do armády narukoval 1. září 1860 jako kaprál k pionýrskému praporu č. 1, už 5. října 1860 se stává kadetem. 26. října 1861 je přeložen k praporu polních myslivců č. 28, v jehož řadách dosahuje 16. června 1865 hodnosti poručíka a 3. července 1866 nadporučíka. 1. května 1873 je přeložen k vojenskému zeměpisnému institutu, 15. září 1878 je povýšen na hejtmana. 1. září 1884 je převelen k praporu polních myslivců č. 11 a 1. listopadu 1885 k mysliveckému praporu č. 9. Spolu s povýšením na majora přechází 1. května 1890 k pěšímu pluku č. 31, kde je 1. listopadu 1894 povýšen na podplukovníka. 17. srpna 1895 je převelen k pěšímu pluku č. 33, 1. května 1897 získává plukovnickou hodnost a k poslednímu únoru 1898 odchází na odpočinek. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem roku 1866 jej císař František Josef I. povýšil 11. června 1909 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve štítě je stříbrné břevno provázené nahoře v modrém třemi zlatými hvězdami, dole v zeleném zlatou loveckou trubkou, z níž visí dva zlaté třapce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla dělená stříbrným břevnem modro – zeleně, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

7. května 1898 se ve Währingu oženil s Katharinou Mayer, s níž měl už od 25. března 1885 syna Johanna Georga.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com