Puksez von Murski

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. ledna 1856 povýšil císař František Josef I. Josepha Pukseze narozeného v Daruvaru ve Slavonii roku 1793, okresního přednostu v Záhřebu a bývalého hraničního správního hejtmana, do šlechtického stavu. Listinou ze dne 29. května 1856 mu udělil predikát von Murski a erb:

Ve stříbrném štítě je zlatý kůl, v něm pod černým motýlem se zlatým zrcátkem na každém ze čtyř křídel vykořeněný morušový strom s černým kmenem, zelenou korunou a zlatými plody. Vpravo je kůl doprovázen hladce uříznutou, doprava hledící hlavou mouřenína s bílou stuhou přes čelo provázenou nahoře červenou hvězdou a dole červeným půlměsícem rohy vzhůru. Vlevo je kůl doprovázený černým kosmým břevnem provázeným nahoře červenou cihlou (střešní taškou), dole tesařským kružidlem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zlaté se zelenými letkami, levé stříbrné s černými letkami.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com