Puhallo de Brlog

Císař František Josef I. povýšil 10. května 1908 Mihálye Puhalla (*Brlog, 1818, +Brlog, 6. března 1913), poručíka 1. třídy na odpočinku a obyvatele Brlogu u příležitosti jeho devadesátých narozenin a za příkladnou vojenskou službu (roku 1836 se účastnil povstání Bosňáků proti Turkům, za povstání roku 1848 se podílel na obraně Peschiery a za Rakousko-italské války roku 1859 obrany dalmatského pobřeží), spolu se synem Pálem a dcerou Margit (Miliczou) vzešlými z manželství s Anasztázií Puhallo, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát brlogi (de/von Brlog) a  erb:

V modrém štítě je stříbrně obrněná paže držící v obrněné pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, mezi ohybem paže a čepelí je doprava obrácený stříbrný půlměsíc obklopující stříbrnou pětihrotou hvězdu, v horním pravém rohu je zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou, v levé hořící bombu.

Nejvyšším rozhodnutím císaře Karla I. ze dne 26. dubna 1917 byl generálplukovník Pál Puhallo de Brlog (*Brlog 21. února 1856, +Vídeň 12. října 1926) povýšen do uherského stavu svobodných pánů.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 863, 991-993 oldal; 73. kötet, 368 oldal.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 199.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com