Pstross

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného kabinetním listem ze dne 26. října 1866 povýšil listinou danou ve Vídni 14. dubna 1867 císař František Josef I. Franze Pstrosse, měšťana a radního Královského hlavního města Prahy, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je ve stříbře zelená dubová ratolest o třech od sebe se odklánějících listech, z nichž na každém spočívá zlatá koule. Dole je v červeném stříbrná růže, jejíž stonek vyniká z hnědého kmene položeného na dělící linii. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. vstříc obrácený stříbrný pštros; II. sedící přirozený pelikán se zvednutými křídly rozdírající si zobákem hruď.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com