Proschinger

Josef Proschinger se narodil v Olomouci roku 1845, ale domovskou příslušnost měl v Havraníkách u Znojma. Do armády vstupuje 1. září 1864 jako poručík 2. třídy k praporu polních myslivců č. 25. 1. června 1866 je jako poručík 1. třídy přeložen ke kombinovanému praporu polních myslivců č. 34, aby se k 1. srpnu téhož roku vrátil už jako nadporučík k 25. praporu, v jehož řadách slouží až do konce října 1877, pak je přidělen ke generálnímu štábu a 1. května 1878 povýšen na hejtmana 2. třídy. Jako hejtman 1. třídy je 1. května 1879 převelen ke sboru generálního štábu, 1. listopadu 1885 povýšen na majora, 1. listopadu 1888 na podplukovníka a 1. května 1891 na plukovníka. 19. října 1891 je poslán do služby u vojska k pěšímu pluku č. 4, odkud se vrací ke generálnímu štábu 2. října 1893. Císař František Josef I. jej za více jak třicetiletou službu s účastí v boji v roce 1866 povýšil 13. února 1897 do šlechtického stavu, udělil mu  čestný titul šlechtic/Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Dole v červeném je zlatá špice s černou hvězdou provázená vpravo stříbrnou hvězdou a vlevo stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní červeno – stříbrně, mezi nimi je obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com