Procopius

Císař Ferdinand I. povýšil 1. dubna 1835 do uherského šlechtického stavu Georgia Procopia, pověřence místodržitelského úřadu a dvorské komory Království uherského, spolu s jeho třemi syny, Paulem Wilhelmem Michaelem Friderikem, Hugonem, a Wilhelmem Victorem Michaelem Franciskem Georgiem a čtyřmi dcerami, Johannou Josephou Ludovikou Marií, Wilhelminou Johannou Josephou, Helenou a Gabrielou Josephou Paulinou, vzešlými z manželství s Johannou Nisnánszky, a udělil jim erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je polovina černého, červeně korunovaného orla s červenou zbrojí a jazykem držícího v pařátu stříbrný brk. Vlevo polceno. Nahoře je v červeném zlatý, nahoře zlatě okřídlený úl převýšený stříbrnou hvězdou, dole v modrém tři stříbrné včely (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé červeno – stříbrně, mezi nimi úl s hvězdou ze štítu.

Királyi Könyvek, 66. kötet, 278-281 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com