Procházka (1818)

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného 22. února 1817 povýšil císař František I. listinou ze dne 16. ledna 1818 Josepha Prochazku, guberniálního radu a hejtmana kouřimského kraje, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě černý, zlatě korunovaný orel s červenými jazyky. 2 v modrém obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. 3. V modrém doleva zvrácený zlatý roh hojnosti, z kterého se sypou přirozené chleby. 4. ve zlatě na zeleném trávníku kamenný milník. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá.

Na základě komandérského kříže Leopoldova řádu uděleného 17. září 1836 povýšil císař Ferdinand I. listinou ze dne 19. ledna 1837 Josepha rytíře von Procházka, viceprezidenta českého gubernia a nejvyššího písaře Království českého, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a polepšil erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě černý, zlatě korunovaný orel s červenými jazyky. 2 v modrém obrněná paže držící v nahé pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. 3. V modrém doleva zvrácený zlatý roh hojnosti, z kterého se sypou přirozené chleby. 4. ve zlatě na zeleném trávníku kamenný milník. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, černé, zlaté a modré. Štítonoši jsou dva zlatí ohlížející se lvi s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com