Prochaska (1918)

Na základě řádu Marie Terezie uděleného 14. srpna 1917 povýšil císař Karel I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. srpna 1917 Emila (Johanna) Prochasku narozeného roku 1877 v Tarnówě v Haliči, majora pěšího pluku č. 78, do stavu svobodných pánů. Diplomem z 21. srpna 1918 mu udělil predikát Freiherr von a erb:

V červeném štítě s oddělenými cvikly šachovanými stříbrno - červeně ve třech řadách je ve stříbrné patě až k dělící linii černá hora, na níž spočívá ohnutá, zlatě obrněná paže držící zlatý meč. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrná orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com