Pour z Pavoslavic

Listinou danou v Praze 6. března 1587 udělil císař Rudolf II. Jakubu Pourovi, úředníku pražského ungeltu, predikát z Pavoslavic a erb:

V modro – červeně šikmo děleném štítě je zlato – stříbrně šikmo dělený dvojocasý lev. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý dvojocasý lev.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 31, 39.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com