Posthumovský z Tyberynu

Roku 1604 povolil císař Rudolf II. Ondřeji Václavu Posthumovi, aby se psal Posthumovský z Tyberynu a udělil mu erb:

Šikmou řekou rozdělený štít zlato – černě, v každé polovině lilie opačných tinktur. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – zlatě, levé opačně, každé s lilií střídavých tinktur.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 36, 40.

PILNÁČEK, Josef: Staromoravští rodové. Vídeň 1930, s. 381.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com