Portele

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1917 císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu Karla Porteleho narozeného roku 1856 v Uničově, profesora a dvorního radu na ministerstvu orby. Listinou danou ve Vídni 17. října 1917 udělil Karlu von Portele erb:

Ve stříbrném štítě je zelená krokev provázená třemi zelenými vinnými listy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva stříbrno – zeleně dělené rohy, mezi nimi stojí na stříbrném trojvrší zelený skleněný pohár, do nějž je zastrčený zelený vinný list.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com