Porm

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. června 1918 císař Karel I. povýšil u příležitosti odchodu na odpočinek Adolfa Porma narozeného 3. listopadu 1855 v Hostinném, dvorního radu a zástupce prezidenta policejního ředitelství ve Vídni, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 9. listopadu 1918 udělil Adolfovi von Porm titul Edler a erb:

Nahoře je ve zlatě černá rostoucí orlice s červeným jazykem. Dole je v červeném stříbrný kůl s modrou lilií provázený po každé straně zlatým cimbuřovým břevnem se stínkami postavenými naproti sobě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední červené s břevnem ze štítu, zadní zlato černě dělené.

Diplom si příjemce vyzvedl až 15. ledna 1919.

Adolf šlechtic von Porm měl syna Ottu narozeného roku 1891 ve Vídni, který v době vydání listiny působil jako konceptní praktikant na vídeňském policejním ředitelství.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com