Poppov

Listinou danou ve Vídni 16. srpna 1816 císař František I. povýšil Demetria Poppovicse, podplukovníka Szluinského hraničářského pluku, do uherského šlechtického stavu, povolil mu změnu jména na Poppov a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo v modrém jsou tři zlaté hvězdy (1,2), vlevo v červeném zlatá koruna zdobená drahokamy. Dole v modrém jsou vedle sebe tři zelené pahorky, prostřední je větší, na každém roste jedle a na prostředním je před jedlí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými.

Királyi Könyvek, 63. kötet, 989-992 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com