Popper z Podhrágy

Leopold (maď. Lipót) Popper (1822-1886) byl listinou z 23. září 1869 za své zásluhy o rozvoj ekonomiky zemí svatoštěpánské koruny, zejména lesního hospodářství a zemědělství,
vytvoření několika tisíc pracovních míst a za podporu chudého hornouherského obyvatelstva povýšen do uherského šlechtického stavu s predikátem Popper z Podhrágy (podhrágyi Popper/Popper de Podhrágy) a byl mu udělen erb:

Ve zlato-modře polceném štítě s černou bordurou s osmi zlatými včelami vyrůstá ze zlatého trovrší jedle přirozených barev. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s modro-zlatými přikrývadly je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, klenotem na levé s černo-zlatými přikrývadly jsou dvě otevřená křídla, každé s jednou zlatou včelou. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem LABORE ET PERSEVERANTIA.

O třináct let později, 4. května 1882, získal Leopold za svou veřejně prospěšnou činnost řád Železné koruny II. třídy. Listinou ze 16. prosince 1882 byl Leopold povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán Popper z Podhrágy (Freiherr Popper de Podhrágy) a byl mu polepšen erb:

Štít zůstal nezměněn. Na něm je postavena koruna svobodných pánů, na které spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenotem na pravé s modro-zlatými přikrývadly je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách červeno-bílo-zelený prapor obtočený kolem zlatého ratiště. Klenotem na levé přílbě s černo-zlatými přikrývadly jsou dvě otevřená křídla, každé s jednou zlatou včelou. Štítonoši jsou dva zlatí lvi s červenými jazyky stojící na bronzové arabesce, na níž je zavěšena zlatá páska s černým heslem LABORE ET PERSEVERANTIA.

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com