Popper z Lähmstätten

Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 17. března 1918 Edmunda (Wladimira Johanna) Poppera narozeného 1867 v Brně, podplukovníka pěšího pluku č. 68, velitele divizní vzdělávací skupiny č. 14, držitele vojenského záslužného kříže III. třídy s válečnou dekorací a meči, bronzové záslužné medaile na závěsu vojenského záslužného kříže, vojenského služebního vyznamenání III. tř. pro důstojníky, jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc, vojenské pamětní medaile a pamětního kříže 1912/1913, za 30letou službu (od 1886) do šlechtického stavu. Listinou z 11. května 1918 mu byl udělen predikát šlechtic z Lähmstätten (Edler von Lähmstätten) a erb:
 
Pod modrou vlnitou hlavou s vycházejícím zlatým sluncem jsou v zeleném dva zkřížené nahé meče se zlatými jilci a záštitami svisle přeložené zlatým dubovým listem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé je zelené se třemi zlatými hvězdami (1,2), levé je modré s břevnem zlato - červeně šachovaným ve dvou řadách a pěti sloupcích.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com