Popper z Artbergu

Bernard Popper (1853-1931) se narodil v židovské rodině v Uhrách. Roku 1864 se přestěhoval do Vídně, kde roku 1875 začal pracovat v známé bance Wiener Bankverein. Roku 1880 se zde stal prokuristou a jako mimořádně schopný úředník rychle stoupal na úředním žebříčku. O šest let později byl jmenován zástupcem ředitele a roku 1893 povýšil na ředitele banky. Roku 1908 se pak stal předsedou direktoria celého bankovního domu Wiener Bankverein.
Za své pracovní úspěchy byl několikrát vyznamenán: nejvyšším rozhodnutím z 3. června 1906 získal řád Železné koruny III. třídy, 30. listopadu 1909 komturský kříž řádu Františka Josefa a 6. ledna 1911 komturský kříž s hvězdou řádu Františka Josefa. Při příležitosti sjednání druhé válečné půjčky jej pak císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím z 19. srpna 1915 bez taxy povýšil spolu s prezidentem Unionbank Eugenem Minkusem a ředitelem c. k. privilegovaného Kreditananstalt dr. Alexandrem Spitzmüllerem do šlechtického stavu.
Krátce po nobilitaci Bernard požádal o zhotovení diplomu a o predikát. Vyžádaný přídomek Popper z Artbergu (Popper von Artberg) mu byl udělen diplomem z 15. září 1915 spolu s erbem:
Dělený štít. Nahoře v černém je rostoucí zlatý medvěd s červeným jazykem. Dole ve stříbře je v patě zelený trávník, jímž protéká vodorovně stříbrná řeka, po stranách na něm rostou dva přirozené stromy, mezi nimi se zvedá nízké zelené trojvrší, na prostředním pahorku s červenou věží s dvěma věnci cimbuří prolomená černou bránou a dvěma černými okny. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední stříbno - červeně se přirozenou včelou na dělící linii, zadní černo - zlatě.
Bernard Popper se roku 1882 oženil s Karoline Baumgartnerovou (1859-1942), původem z Budapešti. Manželé vlastnili obytný a obchodní dům v centru Vídně na Stadiongasse v bezprostřední blízkosti předlitavského parlamentu. Ve svazku se narodily tři děti – synové Franz (1882-1932), bankéř, který se roku 1922 oženil s Leopoldine Vogelovou (1886-1972), Adolf (1885-1958), také bankéř a generální rada rakouské Nationalbank, a dcera Gertrud (1892-1938), od roku 1912 provdaná za Waltera Pollacka von Parnegg (1877-1918). Po rozpadu monarchie žila rodina v Rakousku a užívala jména Popper-Artberg.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com