Popp

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. října 1878 za zásluhy při okupaci Bosny císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 22. srpna 1881 Leonidase Poppa narozeného 15. října 1831 v Naszódu v Sedmihradsku (dnes Năsăud, Rumunsko), generálmajora a přednostu své vojenské kanceláře, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát svobodný pán/Freiherr von a erb:

V modrém štítě jsou tři stříbrná břevna. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla se třemi stříbrnými břevny.

10. června 1886 se Leonidas svobodný pán von Popp v Záhřebu oženil s Theresií Karoline, vdovou po dvorním a soudním advokátovi Maximilianu von Milošević, která měla z prvního manželství dvě dcery: Theresii Alexandrine Maximiliane (*Nagykanizsa, 11. července 1869) a Emilii Friederike (*20. února 1876). Protože neměl vlastní děti, adoptoval 5. prosince 1887 obě dcery, což bylo schváleno soudem v Záhřebu 21. prosince 1887. 22. ledna 1888 požádal o přenesení svého stavu a erbu na obě adoptivní dcery, což císař schválil nejvyšším rozhodnutím daným v Budapešti 26. února 1888 s povolením, aby se psaly von Milošević-Popp.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com