Popovits, Zivko

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Zivka Popovitse, hraničáře a bývalého poručíka v Csúrogu (dnes Čurug, Srbsko) a Turji, spolu se syny Danielem, Isaacem a Abrahamem vzešlými z manželství s Angelií Ninkovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře je v modrém zlatý lev s červeným jazykem. Dole ve stříbře roste na zeleném trávníku zelená palma. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  113 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com