Popovics

Listinou danou ve Vídni 20. května 1797 císař František II. povýšil do uherského šlechtického stavu Dionysia Popovicse, řecko-orientálního biskupa v Budíně, dříve arcibiskupa a metropolitu v Bělehradě, spolu se synem Euphroniem Raphaelem, a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře v černém stojí na zeleném trojvrší zlatý úl, k němuž se v oblouku slétá sedm zlatých včel. Dole polceno. Vpravo v modrém na zeleném trávníku sedí na hnízdě stříbrný pelikán krmící mláďata vlastní krví. Vlevo je v červeném stříbrné kosmé břevno se šavlí se zlatým jilcem a záštitou provázené nahoře a dole stříbrným půlměsícem obráceným rohy šikmo vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený stříbrno – černě s červeným praporkem v ústí, levý modro – zlatě s modrým praporkem v ústí, mezi nimi rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zlatý patriarší kříž a v levé železnou válečnou palici.

Királyi Könyvek, 59. kötet, 203-207 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com