Popovich Radubiczky

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. února 1792 povýšil císař Leopold II. Paula a Petra, obchodníky v městě Sanktandres v Banátu ([Temes]Szentandrás, dnes Sănandrei, Rumunsko) a jejich bratra Stephana, kapitána petrovaradínského pluku, do uherského šlechtického stavu. Diplom vydal až František II. 26. července 1792. Paulovi Popovichovi Radubiczkému, jeho synům Georgiu a Cyrillovi, dceři Julianně a Cyrillovým synům Basiliu a Alexanderovi vzešlým z manželství s Annou Abrahamovics, Petrovi Popovichovi Radubiczkému a jeho dcerám Catharině, Anně a Thadianě vzešlým z jeho manželky rozené Dimitrovics, a Stephanovi, jeho synům Demetriovi a Lazarovi a dceři Marii vzešlým z manželství s Catharinou Csernovics, jím udělil erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě je polovina červeného orla. Vlevo v modrém je stříbrný vytvořený půlměsíc rohy vzhůru provázený nahoře a dole zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 56. kötet,  85-90 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com