Poněšic, z

Císař Maxmilián II. udělil 20. dubna 1570 Matyáši Pekárkovi, Jiřímu Břečťanovi, Martinu Feytlovi a Vojtěchu Zubovi predikát z Poněšic a erb:

V modrém štítě je přirozený delfín s červeným jazykem a zvednutým ocasem, na kterém stojí racek (tehdejšími slovy mořská vlaštovka) přirozených barev se zvednutými křídly. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je rostoucí racek ze štítu.

NA, ČDK, IV D 1, kart. 752.

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com