Pollitzer z Pollenghi

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 8. srpna 1910 Alfreda Pollitzera, velkoprůmyslníka v Terstu narozeného roku 1861 v Novém Rousínově, do šlechtického stavu. Dne 22. listopadu 1911 mu byl listinou udělen predikát šlechtic z Pollenghi (Edler von Pollenghi) a erb:
 
Zlato-modře polcený štít. V pravém poli je modrá hvězda, v levém stojí levou nohou na kosmo položené zlaté sukovité větvi zlatý kohout s červenou zbrojí držící v zobáku zlatý klas. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zavřená křídla, přední modré, zadní zlaté. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem SEMPER RECTE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com