Pollak z Klarwillu, Klarwill

Isidor Pollak (1842-1898), šéfredaktor a viceprezident papírny Elbenmühl a Pojišťovací společností papírenského průmyslu (Versicherungs-Verband für Papier-Industrie), byl nejvyšším rozhodnutím ze 14. března 1881 v uznání vynikajících zásluh o obecné blaho oceněn řádem Železné koruny III. třídy. Rytířský titul mu byl udělen listinou ze 14. srpna 1881 spolu s predikátem rytíř Pollak z Klarwillu (Ritter Pollak von Klarwill) a erbem:

Zlato-černě šikmo dělený štít, ve kterém se vidí dvojocasý lev střídavých tinktur s červeným jazykem držící v předních tlapách hořící černou pochodeň. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s černo-zlatými přikrývadly. Z pravé vyrůstá černý dvojocasý lev s pochodní ze štítu, z levé vousatý muž v černém šatě se zlatou lilií na prsou, zlatým opaskem, límcem a manžetami a s vysokou čepicí se zlatým lemem a střapcem na hlavě. Muž drží v pravici dubovou větev se třemi žaludy a listy (vše přirozené barvy) a levou má opřenu v bok. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem Labor nobilitat.

Dne 27. září 1894 císař František Josef I. povolil Isidorovi a jeho potomkům odložit příjmení a nadále se psát jen rytíř z Klarwillu (Ritter von Klarwill). Ministerský certifikát s erbem byl pak Isidorovi vydán s datem 29. října 1894. 

 

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com