Pollak z Hoertingen, Hoertingen

Na základě Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem ze dne 16. ledna 1862 povýšil císař František Josef I. Franze Pollaka narozeného v Rožmitálu na Šumavě 30. listopadu 1806, ministerského radu a zemského finančního ředitele v Záhřebu, do rytířekého stavu. Diplomem vydaným 10. října 1862 mu udělil predikát Ritter von a erb využívající motivů ze znaku příjemcova rodného města:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře červená růže se zeleným kalichem. 2. v červeném je v horním pravém roku stříbrný půlměsíc obrácený rohy kosmo dolů ke stříbrné hvězdě v levém spodním rohu. 3. v červeném stojí na zeleném trávníku jeřáb. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední stříbrné s růží ze štítu, zadní červené; II. dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levý opačně, mezi nimi jeřáb ze štítu.

Vnuk nobilitovaného Rudolf rytíř von Pollak požádal 28. srpna 1915 o udělení predikátu. Jeho přání bylo vyhověno a od 8. října 1915 se směl psát Ritter Pollak von Hoertingen. Už za několik dní, 22. října 1915, žádá o to, aby směl odložit židovsky znějící příjmení, což císař František Josef I. schválil a 6. února 1916 mu dovolil psát se pouze Ritter von Hoertingen.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com