Pollak z Emhofenu

Císař František Josef I. povýšil generálmajora ve výslužbě Franze Pollaka, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, držitele Vojenského záslužného kříže, Vojenské záslužné medaile na červené stuze, Válečné medaile, Jubilejní pamětní medaile pro ozbrojenou moc a Vojenského služebního odznaku II. třídy pro důstojníky, na základě více než třicetileté vojenské služby, během které se zúčastnil boje s nepřítelem do šlechtického stavu. Listinou z 29. března 1907 mu udělil predikát šlechtic z Emhofenu (Edler von Emhofen) a erb:
 
Modro-stříbrně polcený štít. V pravém poli jsou dva zkřížené meče se zlatým jílcem a záštitou převýšené zlatou hvězdou, v levém poli stojí na prostředním kopci zeleného trojvrší sova přirozené barvy. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící nad hlavou v pravé tlapě meč se zlatým jílcem a záštitou, v levé stříbrné psací pero. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com