Pollak z Borkenau

Císař František Josef I. povýšil Moritze Pollaka, velkoobchodníka a obecního radu ve Vídni, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, který mu byl udělen nejvyšším listem z 27. října 1873 za jeho účast na mezinárodní Vídeňské výstavě roku 1873 a jeho podíl na jejím úspěchu, do rytířského stavu. Listinou z 21. ledna 1874 získal predikát rytíř Pollak z Borkenau (Ritter Pollak von Borkenau) a erb:
 
V černo-zlatě děleném štítě vyrůstá z černého vrchu dub se dvěma vzájemně propletenými větvemi a čtyřmi žaludy, vše přirozené barvy. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s černbo-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé jsou dvě zavřená křídla, přední černé se zlatým kosmým břevnem se třemi žaludy přirozené barvy, zadní zlaté, z levé přílby vyrůstá kamzík přirozené barvy. 
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com