Pollak von Klumberg

Alexander Pollak se narodil roku 1821 v Pešti. Po absolvování vojenské akademie ve Wiener Neustadtu vstupuje jako podporučík 11. září 1840 do švališérského pluku č. 2, 17. prosince 1847 se stává nadporučíkem a 10. října 1849 rytmistrem 2. třídy. na hejtmana 1. třídy je povýšen 1. října 1852. Od 10. dubna 1858 slouží jako major u 4. kyrysnického pluku, v jehož řadách je 11. listopadu 1863 povýšen na podplukovníka. 18. února se stává plukovníkem 9. kyrysnického pluku. Prvních bojů s nepřítelem se účastni počátkem roku 1846 při potlačování krakovského povstání. Rok 1848 jej zastihl pořád ještě v Krakově, kde podstoupil pouliční boje s povstalci, následně byl se svým plukem převelen do Uher, kde se podílí na střetnutích u Rábu, Ujszöny, Komárna, Szöregu, Szegedu, Temesváru a Orczyfalvy. Za Prusko-rakouské války roku 1866 bojuje u Vysokova, České Skalice a u Hradce Králové. Za statečnost, kterou projevil v poslední bitvě je odměněn Řádem Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací, který mu byl udělen kabinetním listem 3. října 1866. Na jeho základě byl 22. března 1867 povýšen do rytířského stavu, byl mu udělen predikát rytíř/Ritter Pollak von Klumberg a erb:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě hnědý běžící kůň. 2. v červeném vynikají z okrajů proti sobě dvě obrněné paže, držící vzájemně zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. 3. v červeném zelená hora. 4. ve zlatě černý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí kůň ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. obrněná paže se zlatými okraji plátů držící v obrněné pěsti meč (dle miniatury šavli) se zlatým jilcem a záštitou, přikrýadla červeno – stříbrná.

28. dubna 1872 byl Alexander rytíř Pollak von Klumberg povýšen na generálmajora a 1. května 1877 na polního podmaršálka. 6. září 1877 byl jmenován velícím generálem v Praze, ale už 1. prosince 1877 odchází na odpočinek. Umírá ve Vídni 27. února 1889.

Von Wurzbach, Constant: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, XXIII. Th., Wien 1872, s. 70-71.

Županič, Jan: Židovská šlechta podunajské monarchie. Praha 2012, s. 526-527.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com