Pollak (1901)

Johann Pollak, domovsky příslušný do Pacova, se narodil roku 1843 v chorvatském Zadaru. Od roku 1858 studoval na dělostřelecké škole v Olomouci. Do činné služby nastoupil 11. září 1861 jako zaměřovač při dělostřeleckém pluku č. 3, v jehož řadách setrval až do konce dubna 1885 (od 1. listopadu 1882 v hodnosti kapitána) a zúčastnil se vojenských tažení. Za Prusko-rakouské války v roce 1866 se utkal s nepřítelem 27. června u Trutnova, 28. června u Nového Rokytníka a 3. července u Hradce Králové. Roku 1878 byl při okupaci Bosny a Hecegoviny, ale bez bojové účasti, následujícího roku jakožto nadporučík učil na poddůstojnické škole a poté byl jmenován prozatímním velitelem baterie. 1. května 1885 byl přeložen k divisionu těžkého dělostřelectva č. 9, od roku 1889 působil ve funkci železničního drážního velitele při 5. sboru, od února 1890 se dostal na velitelství tohoto sboru. Na majora byl povýšen k 1. listopadu 1896. Nařizovacím listem ze 17. března 1900 byl penzionován v hodnosti podplukovníka ad honores s platností od 1. dubna téhož roku. 18. prosince 1901 ho císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě černé, černě okřídlené železniční kolo obrácené do středu. Vlevo v černém je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com