Pollack z Parneggu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 15. prosince 1903 Leopolda Pollacka, komerčního radu, velkoprůmyslníka a prezidenta grémia Wiener Kaufmannschaftu, komtura řádu Františka Josefa, při příležitosti dokončení stavby domu vídeňského nákupního družstva, do šlechtického stavu. Listinou z 12. února 1904 mu byl udělen predikát šlechtic z Parnegg (Edler von Parnegg) a erb:
 
V modrém štítě pod stříbrnou hlavou, ve které se vidí devět červených kůlů, ze nichž je třetí a devátý uprostřed zlomený, je rozkřídlená zlatá labuť s červenou zbrojí bez nohou a ocasu. Na štítě je korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená orlí křídla, pravé zlato-modře, levé červeno-stříbrně dělené, mezi kterými je vřeteno přirozené barvy. Pod štítem je stříbrná páska s černým heslem ARBEIT UND EHRE. 
 
Císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 2. června 1918 Leopolda Pollacka šlechtice von Parnegg, komerčního radu, velkoprůmyslníka ve Vídni, komtura řádu Františka Josefa, čestného člena a bývalého prezidenta grémia Wiener Kaufmannschaftu, člena průmyslové rady ministerstva obchodu a kuratoria rakouského Handelsmuseum, člena-korespondenta obchodní a živnostenské komory ve Vídni a čestného občana Mikulova, do stavu svobodných pánů. Listinou z 8. listopadu 1918 mu byl udělen predikát svobodný pán Pollack z Parneggu (Freiherr Pollack von Parnegg) a polepšen erb:
 
V modrém štítě pod stříbrnou hlavou,ve které se vidí devět červených kůlů, je rozkřídlená zlatá labuť s červenou zbrojí bez nohou a ocasu. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená orlí křídla, pravé zlato-modře, levé červeno-stříbrně dělené, mezi kterými je vřeteno přirozené barvy. Pod štítem je stříbrná páska s černým heslem ARBEIT UND EHRE. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com