Pollack z Parnau

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 5. dubna 1907 Bernharda Pollacka, císařského radu, prezidenta Kreditorenverein a laického soudce (Laienrichter) obchodního soudu, do šlechtického stavu. Listinou z 29. dubna 1907 mu byl udělen predikát šlechtic z Parnau (Edler von Parnau) a erb:
 
V modrém štítě pod červenou hlavou oddělenou stříbrnou nití, ve které se vidí čtyři stříbrné hvězdy, je rozkřídlená zlatá labuť s červeným zobákem a jazykem bez ocasu a nohou. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou rozevřená křídla, pravé dělené zlato-modře, levé červeno-stříbrně, mezi kterými je vřeteno přirozené barvy. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem OHNE KAMPF KEIN SIEG.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com