Polehradský z Polehrad

Listinou danou v Brandýse nad Labem 6. ledna 1586 udělil císař Rudolf II. Janu Polehradskému predikát z Polehrad a erb:

V patě zlatého štítu je proutěný plot a za ním trávník, na němž je stříbrný lev. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je modré křídlo se zlatým kosmým břevnem se třemi stříbrnými liliemi.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com