Polehrad, z

Listinou danou v Praze 29. prosince 1590 udělil císař Rudolf II. Janu Károvi, Jiřímu Bohdaneckému a Kašparu Winterovi predikát z Polehrad a erb erb odvozený od znaku Jana Polehradského z Polehrad, který získal roku 1586.

V patě zlatého štítu je proutěný plot a za ním trávník, na němž je modrý lev. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je modré křídlo se zlatým kosmým břevnem se třemi modrými liliemi.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 47, 51.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com