Polak z Mürzsprungu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. října 1883 Friedricha Polaka narozeného roku 1823 ve Stockerau, majora ve výslužbě, rytíře řádu Františka Josefa, držitele Vojenského služebního odznaku pro důstojníky I. třídy a válečné medaile, do šlechtického stavu. Listinou z 28. října 1883 mu udělil mu titul Edler, predikát von Mürzsprung a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře do středu obrácený červený lev s červeným jazykem. 2. a 3. v modrém vlnité břevno provázené třemi hvězdami (1,2), vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - stříbrnými a modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž se třemi pery, červeným, stříbrným a modrým, na přílbě držící v  pravici meč se zlatým jílcem a záštitou.

ŽUPANIČ, Jan. Mezi Davidovou hvězdou a křížem. Židovská šlechta podunajské monarchie : Praha, 2012, s. 518-519.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com