Pohlberg

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. března 1849 za více jak padesátiletou věrnou službu (od 21. prosince 1798) u příležitosti odchodu na odpočinek (od 8. března 1848) císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 6. července 1849 Ferdinanda Pohlberga, prezidenta zemského soudu ve Stanislawówě v Haliči, do stavu svobodných pánů, udělil mu predikát Freiherr von a erb:

Polcený štít. Vpravo ve zlatě jsou dvě černá břevna. Vlevo v modrém jsou Plejády provázené v pravém horním rohu Polárkou, vše zlaté. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je sedm per, první a třetí černé, páté a sedmé modré a zbývající tři zlatá. Štítonoši jsou dva zlatí ohlížející se lvi s červeným jazykem stojící na zlaté pásce s černou devizou PRETIUM LABORUM.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com