Pogačnik

Josef Pogačnik (1866-1932) se narodil v Podnartu v Kraňsku v rodině Josefa (Joze) Pogačnika, statkáře a poštmistra. Po absolvování gymnázia studoval práva ve Štýrském Hradci, ale univerzitu nedokončil. V roce 1887 převzal zděděný statek a poštmistrovský úřad. Záhy se začal zabývat také politikou a roku 1897 byl za Katolickou národní stranu (Katoliška narodna stranka) zvolen poslancem rakouské Říšské rady, kde pak zasedal až do zániku monarchie a stal se také jejím viceprezidentem. Byl také poslancem kraňského zemského sněmu. Za zásluhy o monarchii byl vyznamenán komturským křížem Řádu Františka Josefa.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. září 1912 jej císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 10. ledna 1913 mu  kromě již získaného predikáti rytíř/Ritter von a udělil erb. Užité symboly odkazují na jeho regionální (kraňská orlice, hora Triglav) i etnický (slovanská lípa) původ:

Polcený štít. Vpravo je v modrém polovina stříbrného orla s červeným jazykem a zbrojí, na jehož hrudi je stříbrně, modře a červeně šachovaný půlměsíc. Vlevo děleno. Nahoře je v červeném stříbrná stylizovaná lípa. Dole v modrém jsou tři stříbrné skály, z nichž prostřední je vyšší, nad každým vrcholem se vznáší zlatá hvězda. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrná orlice s červenou zbrojí a jazykem se stříbrno – modro – červeně šachovaným půlměsícem na hrudi, přikrývadla modro – stříbrná; II. lípa ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná.

Od konce října 1918 do května 1919 byl předsedou slovinské národní vlády (Narodna vlada za Slovenijo) a poté do listopadu vyslancem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců v Rakousku. Poté se z politiky stáhl a věnoval se hospodářským otázkám a podnikání.

Josef rytíř von Pogačnik měl tři syny: Josefa (*Podnart 17. srpna 1889), námořního komisaře, Branka (*Podnart 9. srpna 1892), studenta Tereziánské vojenské akademie ve Wiener Neustadt, a Bogdana (*Podnart, 24. října 1894), studujícího obchod v Terstu.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com