Podhradszky de Nemespodhragy

Smlouvou uzavřenou v Lugosi (dnes Lugoj, Rumunsko)) 26. června 1905 adoptoval Károly Podhradszky de Nemespodhragy, soudce a právník v Lugosi, svého zetě Sándora Jánose Bittermanna, kapitána zeměbrany. Listinou danou ve Vídni 20. února 1907 adopci potvrdil císař František Josef I., na Sándora Jánose Bittermanna spolu se synem Károlyem Andorem a dcerou Erzsébet Marií Karolinou Alexandrinou vzešlými z manželství s Margit Podhradszky de Nemespodhragy převedl uherské šlechtictví, povolil mu odložit příjmení a používat příjmení a predikát nemespodhragyi Podhradszky (Podhradszky de/von Nemespodhragy) a erb jeho adoptivního otce:

V červeném štítě spočívá na zlaté koruně obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, která je v pravém horním rohu provázená stříbrným půlměsícem a v levém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 704, 705, 775-777 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com