Pinter

Hermann Pinter se narodil 26. července 1840 v Pancsově v Uhrách (dnes Pančevo, Srbsko). 1. září 1858 nastupuje jako svobodník u 2. ženijního pluku, kaprálem se stává 1. listopadu 1858. Spolu s povýšením na poručíka 2. třídy je 11. května 1859 převelen k hraničnímu pluku č. 9, 16. září 1859 se dostává k pěšímu pluku č. 5, v jehož řadách se 1. března 1864 stává poručíkem 1. třídy, 13. května 1866 je povýšen na nadporučíka, 1. listopadu na hejtmana 2. třídy a 1. listopadu 1875 na hejtmana 1. třídy. V této hodnosti je k 1. srpnu 1876 převelen ke generálnímu štábu, 1. května 1880 získává hodnost majora. 17. března 1882 je jmenován vojenským atašé na vyslanectví v Bělehradě. Účastnil se vojenských taženi 1859 do Itálie, 1866 proti Prusku a 1878 při okupaci Bosny a Hercegoviny. Nejvyšším rozhodnutím z 3. prosince 1878 mu byl udělen Řád Železné koruny III. třídy, na jehož základě byl 16. února 1883 povýšen do rytířského stavu, byl mu udělen predikát rytíř/Ritter von a erb: 

Dělený štít. Nahoře v červeném je stříbrná kvádrová věž s dvěma věnci cimbuří v patře prolomená dvěma okny, v přízemí černou bránou provázenou dvěma střílnami. Dole zlato – černě polceno s vodorovnou přirozenou řekou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. obrněné pravé předloktí se zlatým kováním držící meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední černé se zlatým vytvořeným půlměsícem, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com