Pilat

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 30. listopadu 1908 Thaddäuse Pilata (* Gumniska, farnost Tarnów, 8. září 1844; + Lemberg, 1923), doktora práv, dvorního radu, čestného profesora na univerzitě v Lembergu, zástupce zemského maršálka Království haličsko-vladiměřského s Velkovévodstvím krakovským, komtura řádu Františka Josefa, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, držitele Jubilejní medaile a Jubilejního kříže pro civilní zaměstnance, korespondujícího člena Akademie věd v Krakově, člena Mezinárodního statistického institutu a korespondujícího člena Ústřední statistické komise, do rytířského stavu. Listinou z 18. března 1913 mu udělil predikát Ritter von a erb:

V červeném štítě zvrácený stříbrný meč přeložený zlatým půlkruhovým uchem od kotle obráceným zahnutými konci vzhůru. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři přirozeně šedá pštrosí pera (odvozenina od herbu Nowina). S manželkou Marií Dunikowskou měl syny Stanislaa (1881-1941) a Johanna (padl 1941) a dceru provdanou Jaworowskou.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje v Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 210-211.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com