Pietsch z Münenbergu

Johann Pietsch pocházel z hornoslezského Grottkau (dnes Grodków) a roku 1648 studoval v Praze filozofickou fakultu. Po švédském útoku v červenci 1648 vstoupil do studentské setniny, jako mušketýr druhého oddílu desátníka Fromholda se účastnil jak výpadů proti nepříteli, tak obrany města a vynikl zejména v bojích na hradbách a při likvidaci nepřátelských podkopů. Po uzavření míru byl v květnu 1649 promován na bakaláře filozofie a v srpnu 1650 získal hodnost magistra. Od roku 1651 studoval v Praze práva. Za své zásluhy o obranu Prahy byl dne 3. dubna 1652 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Münenbergu (von Münenberg) a byl mu udělen erb:

V patě červeného štítu stříbrná hradební zeď, za kterou vyniká zelený vrch. Na něm stojí zlato-černě dělený dvojocasý lev s mečem v pravé tlapě. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí oděnec s mečem v pravé ruce a s levou rukou na opasku mezi zlato-černě a stříbrno-červeně dělenými křídly.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com