Pick ze Seewartu

Friedrich Pick se narodil v Novém Městě nad Metují roku 1839. Roku 1861 vstoupil do služby rakouského válečného námořnictva. Jako kadet na vlajové lodi Schwarzenberg se účastnil 9. května 1864 bitvy u Helgolandu, ve dnech 18.-20. června 1866 jako fendrych řadové lodi na pancéřové fregatě Salamander bitvy u Visu. Při povstání v Dalmácii roku 1869 byl dělostřeleckým důstojníkem na lodi Kerka, ale bez bojového nasazení. Diplomem z 8. listopadu 1892 jej jakožto fregatního kapitána povýšil císař František Josef I. za více jak třicetiletou službu s účastí v boji do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Seewart a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě vyniká z levého okraje štítu černě oděná paže držící v nahé pěsti kopí připravené k vrhu. Dole v modrém vystupuje z modrého moře ostrov se srázným skalnatým pobřežím a se zelenou, pozvolna stoupající horou v levé části, jejíž levý okraj mizí za okrajem štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je vzlétající racek přirozených barev.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com