Pichlperger z Pichlperku

Za věrné vojenské služby v pevnosti Rábu ve válce proti Turkům udělil 1. října 1579 císař Rudolf II. Melicharovi a Kašparovi bratřím Pichlpergerům erb:

V sedmkrát stříbrně a červeně šikmo děleném štítě je na stříbrném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě černou velitelskou hůl (regiment). Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící červeno – stříbrně pruhovaný pěchotní praporec položený přes pravé rameno.

Listinou danou v Praze 11. července 1596 Rudolf II. udělil Danielovi, úředníku české dvorské kanceláře, a Janovi bratřím Pichlpergerům, synům Kašpara Pichlpergera, predikát z Pichlperku a polepšil jim erb:

Polcený štít. Vpravo sedmkrát šikmo děleno stříbrně a červeně. Vlevo v černém je na trojvrší zlatý korunovaný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě velitelskou hůl (regiment) dvakrát kosmo dělenou červeně, stříbrně a zlatě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý korunovaný lev s červeným jazykem držící červeno – stříbrně pruhovaný pěchotní praporec položený přes pravé rameno.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 31, 36, 39.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com