Piccioto

Dne 18. listopadu 1806 povýšil císař František I. Raphaela Picciota, generálního konzula v Aleppu, do rytířského stavu a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě černá orlices červeným jazykem. Dole v modrém pluje po moři loď s napnutou plachtou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. tři pera jedno stříbrné mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – stříbrná.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com