Piakovits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Joanna Piakovitse, hraničáře a bývalého praporečníka v Ókobili, spolu se synem Peou a dcerami Jovankou a Marthou vzešlými z manželství se Sivanou Gavrilovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě na zeleném trávníku je stříbrná věž s železnou mříží v bráně, na cimbuří je svisle postavená žerď s doleva vlajícím zlato – stříbrným praporcem s červeným křížem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je věž s praporcem ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  127 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com