Pfister ze Sulity (von Sulita)

Karl Pfister se narodil 27. října 1861 ve Vídni. Do armády narukoval v nejnižší hodnosti 24. listopadu 1878 k pěšímu pluku č. 41, od 16. ledna následujícího roku se stal titulárním svobodníkem, skutečným poddůstojníkem, desátníkem titulárním četařem, se stal 16. dubna 1881. 18. srpna téhož roku přechází jako kadet-polní šikovatel k praporu polních myslivců č. 35, kadetská léta končí u pěšího pluku č. 87 (převelen k 1. lednu 1883) jako kadet-zástupce důstojníka (tím byl od 1. prosince 1882). 1. května 1885 je povýšen na poručíka, 1. listopadu 1888 je převelen k pěšímu pluku č. 67, 1. května 1889 povýšen na nadporučíka a 1. listopadu 1895 na hejtmana. Jako hejtman je od 1. června do konce října 1903 přidělen ke zkušební službě u místního velitelství v Budvě, od listopadu téhož roku slouží u pěšího pluku č. 73, k 1. květnu 1809 je v hodnosti majora převelen k pěšímu pluku č. 36, v jehož řadách se stává podplukovníkem (1. listopadu 1912) a plukovníkem (1. listopadu 1914). 20. července 1915 je pověřen velením pluku, ale již 5. září 1915 je převelen k pěšímu pluku č. 33. Po vypuknutí Velké války se účastní bojů proti Rusům na Dunajci, bojů v Karpatech, ofenzivy mající za cíl znovudobytí Haliče a je i při dobytí Lembergu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. září 1916 jej císař František Josef I. za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji povýšil do šlechtického stavu. Diplom vydal až Karel I. dne 2. února 1917 a Karlovi von Pfister jím udělil titul šlechtic/Edler, predikát ze Sulity/von Sulita a erb:

V modrém štítě je stříbrné zúžené břevno provázené nahoře trojicí stříbrných hvězd (2,1) obklopených vavřínovým věncem přirozených barev a dole na zeleném trávníku stojící stříbrně omítnutou kaplí se třemi černými okny s věží prolomenou dvěma okny v patře a černými dvěřmi v přízemí, s břidlicovými střechami a s dvěma stříbrnými křížky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrno – modře dělená křídla, každé s hvězdou střídavých tinktur, mezi křídly stříbrná hvězda.

S manželkou Blankou, dcerou zesnulého c. k. notáře Josefa Kaplana měl syna Josefa Karla Gustava narozeného 13. listopadu 1911.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com