Pfister z Uitzhofu

Gustav Pfister se narodil 22. února 1864 v Algersdorfu ve Štýrsku (dnes součást obvodu Eggenberg ve Štýrském Hradci). V armádě sloužil od 20. září 1881, nejprve u polních myslivců, od roku 1883 jako kadet u pěchoty. Plukovníkem byl od 1. prosince 1915, Za světové války bojoval v jižních Tyrolích, nejvíce ceněný byl jeho podíl na dobyti hory Costesin 20. května 1916. 1. září 1916 byl pověřen velením pěšího pluku č. 12. Císař Karel I. ho za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. srpna 1918 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 3. října 1918 byl Gustavu Pfisterovi udělen titul Edler, predikát von Uitzhof a erb:

V zeleném štítě je zlaté jablko kosmo prostřelené stříbrným, červeně opeřeným šípem, které je provázeno v horním levém rohu stříbrnou lilií, ve spodném pravém rohu stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zelený lev s červeným jazykem.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com