Pfeiffer de Ikva

František Josef I. povýšil listinou danou v Gasteinu 5. července 1888 László Pfeiffera, velkoobchodníka a statkáře v Győru, jeho syna László Mátyáse a dcery Helén Viktorii Eleonoru, Margit Aloysii Herminu a Herminu Erzsébet Emilii vzešlé z manželství s Herminou Zechmeister do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ikvai (de/von Ikva) a erb:

V červeno – černě polceném štítě je stříbrné vlnité břevno provázené nahoře zlatou hvězdou, dole třemi zlatými liliemi (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě zlatou dubovou ratolest o třech listech a dvou žaludech.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com