Pfeiffer

Nejvyšším listem ze dne 30. července 1872 udělil císař František Josef I. Josephu Pfeifferovi, württemberskému dvornímu radovi, bývalému konzulovi ve Vídni, privilegovanému velkoobchodníkovi ve Vídni a řediteli Společnosti přátel hudby ve Vídni Řád železné koruny III. třídy. Na jeho základě požádal Pfeiffer obratem o nobilitaci. Rytířský titul s predikátem rytíř Pfeiffer (Ritter von Pfeiffer) mu byl udělen listinou ze 4. listopadu 1872. Zároveň získal i erb:

Ve zlatém štítě je modré břevno se třemi zlatými včelami, z něhož vyrůstá mladík v černém šatu se zlatými knoflíky, stříbrným límcem a černým baretem na hlavě hrající oběma rukama na hnědou píšťalu. Dole je břevno provázeno kráčejícím černým lvem s červenou zbrojí a jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední zlaté s modrým břevnem se zlatou včelou, zadní modré se zlatým břevnem, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou Integer vitae.

ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com