Pfalz

Kurfiřt falcký a falckrabě rýnský Karel I. Ludvík (*Heidelberg, 1. ledna 1618, +Edingen, 28. srpna 1680) se po rozvodu s první manželkou Charlottou Hessensko-Kasselskou (1627-1686, oo 12. února 1650) roku 1657 6. ledna 1658 ve Frankenthalu morganaticky oženil s Marií Louisou svobodnou paní von Degenfeld (*Štrasburk, 28. listopadu 1634, +zámek Friedrichsburg, Mannheim, 18. března 1677), s níž měl celkem třináct děti. Sám jim udělil starobylý titul Raugraf, jehož původní nositelé vymřeli roku 1457. Tento jeho krok potvrdil listinou z 11. března 1672 císař Leopold I., krom titulu Raugraf zu Pfalz jim udělil též predikát Vysoce urozený/Hoch- und Wohlgeborn a erb:

V červeno – zlatě polceném štítě je srdeční štítek, který je rovněž polcen. Vpravo v černém je do středu obrácený zlatý, červeně korunovaný lev s červeným jazykem, vlevo stříbrno – modře šikmo routováno. Na štítě spočívají dvě zlaté korunované turnajské přílby. Klenoty: I. sedící lev ze štítu, přikrývadla černo – červená; II. červený kardinálský klobouk, z jehož střechy vynikají dva rohy, pravý červený, levý zlatý, které jsou omotány šňůrami klobouku, přikrývadla červeno – zlatá

Děti nejsou v listině vyjmenovány, a proto jsou zmíněny níže. Rod vymřel roku 1702 Raugrafem Karlem Moritzem, podplukovníkem vojska braniborského kurfiřta. 


Raugrafen/Raugräfinen zu Pfalz

Synové:

Karl Ludwig (*Schwetzingen, 5. října 1658; +Negroponte, 12. srpna 1688);

Ludwig (* a +1662)

Georg Ludwig (*Heidelberg 30. března 1664; +zámek Friedrichsburg, 20. července 1665)

Friedrich Wilhelm (*Heidelberg 25. listopadu 1666; + 29. července 1667)

Karl Eduard (*9. května 1668, Heidelberg; +Priština, 2. ledna 1690)

Karl Moritz (*zámek Friedrichsburg, 30. prosince 1670; +Herrenhausen, 13. června 1702)

Karl August (*Heidelberg 19. října 1672; +Hotton, 20. září 1691)

Karl Kasimir (*zámek Friedrichsburg, 1. května 1675; +Wolffenbüttel, 28. dubna 1691).

Dcery:

Karoline Elisabeth (*Schwetzingen, 19. listopadu 1659; +Kensington, 28. června 1696, oo 4. ledna 1683, Meinhard von Schomberg, 1. vévéda z Leinsteru)

Luise (*Heidelberg, 25. ledna 1661; +Frankfurt, 6. února 1733)

Amalie Elisabeth (*Heidelberg, 1. dubna 1663; +Heidelberg, 13. července 1709)

Friederike (*zámek Friedrichsburg, 7. července 1665; +Heidelberg, 7. srpna 1674)

Sofie (*9. července 1669, +1669).

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com