Petrack

Císař František I. povýšil listinou danou ve Vídni 29. července 1808 do uherského šlechtického stavu Joanna Petracka, kapitána 2. banátského hraničářského pluku, spolu se syny Franciskem a Carolem a dcerou Joannou vzešlými z manželství s Magdalenou Vakanovich, a udělil jim erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je stříbrné kosmé břevno. 2. a 3. v modrém vyniká z poltící linie paže oděná ve stříbrném rukávu s červeným lemem na konci držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 62. kötet, 535 - 540 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com